Sunday, January 11, 2009

MISI , MATLAMAT, OBJEKTIF

MISI


MEMBINA INSAN YANG MEMPUNYAI KECEMERLANGAN ILMU, BERSAHSIAH, BERKEPIMPINAN DAN BERWAWASAN

MATLAMAT


  • MENDIDIK PELAJAR DENGAN KEPERIBADIAN ISLAM
  • MEMBEKALKAN ILMU YANG MEMENUHI TUNTUTAN DUNIAWI DAN UKHRAWI
  • MEMPERKEMBANGKAN POTENSI PELAJAR DARI SEGI MINAT, KREATIVITI , SAHSIAH DAN KEPIMPINAN
  • MEMBERI PELUANG KEPADA PELAJAR UNTUK MELANJUTKAN PELAJARAN DALAM PELBAGAI BIDANG ILMU DALAM DAN LUAR NEGARA


OBJEKTIF


  • MENCAPAI KECEMERLANGAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM
  • MELAHIRKAN PELAJAR YANG MENGAMALKAN AKHLAK MULIA
  • MEMBENTUK GENERASI PELAJAR SEBAGAI PEMIMPIN YANG BOLAH DITELADANI
  • MELAHIRKAN PELAJAR YANG MEMPUNYAI KETAHANAN DIRI DALAM MENGHADAPI CABARAN BUDAYA YANG BERCANGGAH DENGAN NILAI-NILAI ISLAM
  • MENYEDIAKAN PELAJAR YANG DAPAT MEMBERI SUMBANGAN YANG BERKESAN BAGI MEMENUHI KEPERLUAN NEGARA DAN UMMAH.

No comments: